01

Voorwoord en leeswijzer

02

Dit was ons jaar: 2021

03

Speerpunten kwaliteit

04

Zuidwester in getallen

05

Waar leggen we de focus in 2022?

06

Medezeggenschap

Voorwoord en leeswijzer

Wees niet bang om op je bek te gaan

Roxanne Oostdijk, ervaringsdeskundige en bewoner van Zuidwester:
“Een beetje vereerd ben ik wel. Voor het eerst schrijft een cliënt het voorwoord van het kwaliteitsrapport en daarmee neem ik dus het stokje over van de voorzitter van de Raad van Bestuur Angélique Koevoets. Een vrouw die sinds haar komst veel aandacht heeft voor ons als cliënten van Zuidwester. 

Bij het schrijven van een voorwoord, denk je natuurlijk terug aan het afgelopen jaar. Helaas was dat voor mij persoonlijk een moeilijk jaar. Dat is nooit leuk om te vertellen, maar het zorgde er wel voor dat ik Zuidwester in 2021 nog beter leerde kennen.
Kort samengevat ging het even niet goed tussen mij en mijn begeleiding. Laten we eerlijk zijn: ook dat kan gebeuren. En dat is niet fijn. Maar ik heb inmiddels geleerd dat hoe diep de put ook is, je kunt er altijd uit komen. Zeker als je het samen doet. En dat is gebeurd.

Gelukkig maar. Want het laatste wat ik wilde, was weggaan bij Zuidwester. Allereerst omdat ik ervaringsdeskundige ben. Een veel te leuke functie die ik niet kwijt wil, omdat ik zo ook andere cliënten van Zuidwester kan helpen en omdat Zuidwester zo gevarieerd is. Er zijn woningen in alle soorten en maten, dagbestedingen waar je je kwaliteiten kunt ontdekken, ontzettend veel specialisten die je kunnen ondersteunen én we worden als cliënten steeds meer betrokken bij de organisatie. Ik vind het geweldig dat we voor 2022 zijn uitgenodigd om mee te praten over het nieuwe meerjarenplan. En dan vergeet ik nog de Academie voor Zelfstandigheid die speciaal voor cliënten is ontwikkeld.

Mijn weg omhoog uit het dal begon weer na een uitgebreid Multidisciplinair overleg (MDO) waar iedereen aanwezig was, van mijn ouders tot en met mijn therapeuten. Dat is het mooie aan Zuidwester: we hebben zo veel middelen, denk naast het MDO ook aan Mijn Plan en signaleringsplannen. Die moeten we niet alleen opstellen, maar ook toepassen. Het belangrijkste voor mijn herstel was misschien wel de steun die ik heb gehad van begeleiders die out of the box durfden te denken. Die net even iets anders deden om me beter te leren kennen. Om erachter te komen wat ik nodig had.

Dat zou ik alle medewerkers bij Zuidwester willen aanraden: durf out of the box te gaan om erachter te komen wat er in de cliënt omgaat. Voor jullie geldt hetzelfde advies als ik het afgelopen jaar kreeg: zet kleine stapjes en wees niet bang om op je bek te gaan, want dat mag. Als we maar goed blijven communiceren met elkaar, komen we samen steeds verder.” 

Roxanne Oostdijk
Ervaringsdeskundige en bewoner Zuidwester
 

Hoe kwam het kwaliteitsrapport 2021 tot stand?

Het kwaliteitsrapport 2021 geeft een beeld van hoe we in 2021 met elkaar bij Zuidwester hebben gewerkt aan onze zorgkwaliteit.

In 2020 stelden we de volgende speerpunten op waarmee we in 2021 verder aan onze kwaliteit wilden werken:

1 Werken aan passende zorg voor de cliënten
2 Vinden, binden en boeien van medewerkers
3 Verder inrichten van een duurzame organisatie en bedrijfsvoering

Om te toetsen wat deze speerpunten hebben opgeleverd in 2021, vroegen we alle teams om te reflecteren op de volgende kwaliteitsthema’s:
– Regie bij de cliënt
– Vakkundige en betrokken medewerkers

98 Teams uit het primair proces (Wonen, Dagbesteding, Nachtdienst en Eigenz) hebben een kwaliteitsreflectie uitgevoerd en

hebben hiervan een verslag gemaakt. Deze verslagen vormden de basis voor regionale kwaliteitsgesprekken. Bij deze gesprekken sloten vertegenwoordigers aan van de teams, de cliënten, de Ondersteunende Diensten en Expertisecentrum Zuidwester.
De Ondersteunende Diensten en Expertisecentrum Zuidwester organiseerden daarnaast ook een eigen kwaliteitsgesprek.

De input van de kwaliteitsgesprekken kwam samen in het eindgesprek kwaliteit waaraan de regiomanagers, de manager en de kwartiermakers van de Ondersteunende Diensten, de manager van Expertisecentrum Zuidwester en de Raad van Bestuur hebben deelgenomen.
Tijdens deze bijeenkomst zijn op basis van de opgehaalde informatie de speerpunten voor 2022 vastgesteld.

In dit rapport lees je de uitkomsten van de kwaliteitsreflecties, aangevuld met verhalen uit de praktijk en cijfers ter onderbouwing van de verhalen.

Hoe is het jaarbericht opgebouwd?

Net als vorig jaar, hebben we ons jaarbericht en het kwaliteitsrapport samengevoegd, waardoor je als lezer een compleet overzicht krijgt van de stappen die we in 2021 hebben gezet en de stappen die we in 2022 willen zetten.

We geven onder andere antwoord op deze vragen:

– Hoe pakten we het jaarthema op?
– Hoe stond de bedrijfsvoering ervoor in 2021?
– Wat waren de hoogtepunten van 2021?

Daarnaast ligt de focus op kwaliteit. Op drie momenten gedurende het jaar hebben de teams van Zuidwester stilgestaan bij wat ze doen, waarom ze het doen en hoe dat beter kan.

Het resultaat van die reflecties vind je op drie manieren terug in dit rapport:

1. Reflectie op thema’s
We vroegen alle teams te reflecteren op de kwaliteitsthema’s die aansluiten bij de speerpunten van 2021: ‘Regie bij de cliënt’ en ‘Vakkundige en betrokken medewerkers’

2. Tellen
Je vindt in dit jaarbericht een overzicht van de cijfers op basis

waarvan we onze kwaliteit toetsen.

3. Vertellen
Je leest in dit jaarbericht ervaringsverhalen van onze cliënten en medewerkers.

Door middel van het Cliënttevredenheidsonderzoek verzamelden we de meningen van cliënten, cliëntvertegenwoordigers en verwanten over de kwaliteit van de zorg bij Zuidwester.

Daarnaast hebben we regiogesprekken gehouden waarin we de resultaten van de teamreflecties en vragenlijsten hebben besproken met vertegenwoordigers uit de regio. Hierbij was ook een cliënt of cliëntvertegenwoordiger betrokken.

Aanvullend op deze acties geven de Centrale Cliëntenraad, de Ondernemingsraad en de Raad van Toezicht van Zuidwester hun visie op de kwaliteit van zorg en ondersteuning in 2021. En ook dit jaar gingen we in gesprek met andere zorgaanbieders en externe deskundigen voor een kritische blik op ons rapport.

Deze reflecties, cijfers en verhalen vormen de input voor de speerpunten voor het jaarplan 2022, dat je eveneens terugvindt in dit rapport.

We wensen je veel leesplezier!

Deel deze pagina!
Terug naar boven